کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نامه زنان زندانی سیاسی برای آزادی بی‌قیدوشرط مریم اکبری‌منفرد

نامه زنان زندانی سیاسی برای آزادی بی‌قیدوشرط مریم اکبری‌منفرد

روز دوشنبه 28 اسفندماه دستکم 64 نفر از زندانیان سیاسی و فعالین زن،با نگارش بیانیه ای نسبت به سال ها حبس بدون مرخصی “مریم اکبری منفرد” اعتراض کردند و خواستار آزادی بی قید و شرط این زندانی سیاسی شدند.

در بخشی از این نامه آمده است:5107 روز است که مریم اکبری منفرد بدون برخورداری از حق مرخصی در بند است.او در نیمه شب ۹ دی ۱۳۸۸ بازداشت و به ۱۵ سال حبس محکوم شد.چهاردهمین سال حبس مریم در حالی سپری میشود که او از ۱۹ اسفند سال ۱۳۹۹ به زندان سمنان،کیلومترها دورتر از محل زندگی خانواده خود تبعید شده و به تازگی به دلیل همراهی با مردم معترض از طریق انتشار بیانیه به سه سال حبس جدید محکوم شده است.مریم اکبری منفرد یکی از قدیمی‌ترین زنان زندانی سیاسی ایران و یادگار و بازمانده‌ی خانواده‌ای است که به عنوان کوچکترین عضو آن از سنین کودکی شاهد زندان،شکنجه و اعدام اعضای خانواده خود بوده است.