کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نامه اعتراضی 5 سندیکای فرانسه در خصوص سرکوب فعالین کارگری

پنج سندیکای کارگری فرانسه  از جمله” کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه،کنفدراسیون عمومی کار، فدراسیون سندیکایی متحد، اتحادیه سندیکاهای همبسته و اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل” طی انشتار نامه ایی خطاب به حسن روحانی خواستار آزادی بی قید و شرط کلیه فعالین کارگری در بند شدند.

در بخشی از این نامه آمده است، فعالین کارگری، رسول طالب‌مقدم به دو سال حبس، دو سال اقامت اجباری در جنوبِ استان خراسان جنوبی و 74 ضربه شلاق، حسن سعیدی به پنج سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و تلفن همراه، نسرین جوادی به هفت سال حبس، عاطفه رنگریز، به یازده سال و شش ماه حبس و 74 ضربه شلاق، مرضیه امیری، به ده سال و نیم حبس و 148 ضربه شلاق، محمدتقی فلاحی به هشت ماه حبس و ده ضربه شلاق، و شانزده کارگر نیشکر هفت‌تپه به مجازات‌های مختلف محکوم شده‌اند. سندیکاهای فرانسویِ امضاکننده‌ این نامه، ضمن محکوم کردن سرکوب این فعالین کارگری، مقامات جمهوری اسلامی را به رعایت کنوانسیون‌های بین‌المللیِ بنیادین و نیز کنوانسیون‌های امضاشده توسط خود این دولت فرا می‌خوانند و خواستار آزادی تمام فعالان سندیکایی، روزنامه‌نگاران، فعالان زندانی، و توقف اقدامات سرکوب‌گرانه هستند.