کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کشاورزان در قزوین

شماری از کشاورزان قزوین روز سه شنبه 6 تیرماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل درب استانداری تجمع کردند.

کشاورزان معترض با تجمع مقابل فرمانداری قزوین و سردادن شعارهایی نسبت به قیمت پایین گندم و عدم پرداخت مبلغ خرید این محصول علیرغم برداشت و تحویل آن توسط دولت و کمبود آب منابع آبی کشور اعتراض کردند.با خشکسالی و کمبود آب،زمین‌های کشاورزی استان قزوین که اغلب زیر کشت گندم، جو و یونجه بوده‌اند، به محلی به‌عنوان منشا ریزگردها تبدیل شده‌اند.گفتنی است وضعیت زندگی نزدیک به یک میلیون کشاورز ساکن این استان که بیشتر آن‌ها در مناطق شرقی زندگی می‌کنند،در سال‌های اخیر به علت فقدان آب، دچار بحران شده است.