کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کشاورزان اصفهان نسبت به عدم ترخیص حقآبه به کشاورزان

شماری از کشاورزان اصفهان روز دوشنبه 25 دی ماه،با خواست دریافت حقآبه خود مقابل شرکت آب منطقه ای این شهر،دست به تجمع زدند.

با خشکسالی و کمبود آب،زمین‌های کشاورزی شرق اصفهان که اغلب زیر کشت گندم،جو و یونجه بوده‌اند،به محلی به‌عنوان منشا ریزگردها تبدیل شده‌اند.به گفته مقام‌های خانه کشاورز استان اصفهان،وضعیت زندگی نزدیک به یک میلیون کشاورز ساکن این استان که بیشتر آن‌ها در مناطق شرقی زندگی می‌کنند،در سال‌های اخیر به علت فقدان آب،دچار بحران شده است.گفتنی است سال 1401 و به دنبال تجمع بزرگ کشاورزان معاون اول رئیسی وعده داده بود که دولت به‌دنبال حل مشکل زاینده‌رود است.وی از وزیران نیرو و جهاد کشاورزی خواستار  رسیدگی فوری به حل مشکل آبریز زاینده‌رود در هر سه استان چهارمحال‌و بختیاری، اصفهان و یزد شده بود اما تاکنون این وعده ها عملی نشده است.