کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران کشتارگاه ایلام

شماری از کارگران کشتارگاه ایلام روز سه شنبه 2 اسفند ماه باخواست دریافت مطالبات معوقه خود اقدام به برگزاری  تجمع کردند.

کارگران این واحد که دست‌کم شش ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند، می‌گویند: شش ماه است هیچ دستمزد نگرفته‌اند و همین مساله مشکلات بسیاری برای آنا به خصوص خانواده هایشان به وجود آورده است.  گفتنی است این واحد در بدو شروع به کار، حدود ۷۰ کارگر داشت که هم اکنون به دلیل اخراج کارگران به بهانه های مختل، به حداقل ۳۲ نفر کاهش یافته است.