کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران کارخانه کک‌سازی طبس

شماری از کارگران کارخانه کک‌سازی طبس روز شنبه 28 بهمن ماه به محقق نشدن وعده‌ها برای افزایش حقوق اعتراض کردند.

هفته گذشته شماری از کارگران کارخانه کک‌سازی طبس از زیرمجموعه شرکت توسعه معادن و فلزات،به محقق نشدن وعده‌های مدیران برای افزایش حقوق اعتراض کردند.برخلاف وعده‌ای که مدیران کارخانه کک‌سازی طبس در روز ۴ بهمن ماه برای افزایش حقوق داده بودند،فقط حدود دو میلیون تومان به حساب کارگران واریز شد و افزایش حقوقی در کار نیست.کارگران همچنین خواستار بازنگری در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و نزدیک کردن حقوق خود به کارگران دیگر شرکت‌های معدنی هستند.گفتنی است که در این کارخانه،چند سال پیش طرح طبقه‌بندی مشاغل انجام شد و ضریب افزایش حقوق کارگران همچنان با افزایش حداقلی در سطح پایینی قرار دارد.