کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران چینی زرین ایران

جمعی از کارگران شرکت چینی زرین روز چهارشنبه 23 آذرماه در اعتراض به نبود امنیت شغلی در این واحد تولیدی دست به تجمع زدند.

این کارگران که در قسمت‌های مختلف این شرکت کار می‌کنند، می‌گویند: در هفته‌های اخیر بحث‌هایی در ارتباط با اخراج برخی از نیروها در ماه‌های آینده مطرح شده که به نگرانی کارگران دامن زده است و این در حالیست که در ماه‌های اخیر، تمام قراردادهای کارگران به قراردادهای یکماهه تبدیل شده است؛ اگر کارگری قبل از این قرارداد شش ماهه داشت، حالا با خاتمه‌ی زمان آن، با او یک ماهه قرارداد می‌بندند و این مساله موجب نگرانی‌ست.