کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران پتروشیمی چوار در ایلام

کارگران پیمانکاری پتروشیمی چوار ایلام روز یکشنبه 13 اسفندماه به دنبال برآورده نشدن وعده‌های مسئولین در خصوص اجرای طرح طبقه بندی مشاغل،مجدداً دست به تجمع زدند‌.

حدود ششصد کارگر شرکتی این واحد پتروشیمی بیش از دو سال است در انتظار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل “موضوع مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار” و افزایش حقوق ماهانه هستند.به گفته این کارگران،مدیران پتروشیمی پیشتر وعده داده‌ بودند طرح طبقه‌بندی برای چند صد کارگر پیمانکاری تا پایان سال تدوین و اجرایی می‌شود.آنها می‌گویند:نزدیک دو سال است در انتظار ترمیم مزد در اثر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند و از مسئولان و مقامات دولتی میخواهند به وعده‌هایشان عمل کنند و قبل از پایان سال جدید،احکام حقوقی جدید کارگران صادر شود.