کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران واحد علائم راه آهن تهران

روز پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه تعدادی از کارگران واحد علائم و ارتباطات شاغل در راه‌آهن تهران با برگزاری تجمعی نسبت به حداقل دریافتی دستمزد خود اعتراض کردند.

کارگران واحد علائم راه آهن تهران با قرارداد حجمی تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکار حداقل‌های مزدی را دریافت می‌کنند و دریافتی ماهانه‌شان کفاف معاش زندگی‌شان را نمی‌دهد.جدا از همه مشکلات،کارفرما بخشی از همین حداقل دستمزد را به موقع پرداخت نمی‌کند و با گذشت ۵۵ روز از سال جاری،کارگران هنوز سنوات و مانده مرخصی سال ۱۴۰۲ خود را دریافت نکرده‌اند.بخش دیگری از مطالبات کارگران مربوط به تبدیل وضعیت شغلی است که سال‌هاست پیگیر آن هستند و در عین حال در زمینه بیمه تکمیلی نیز دچار مشکل هستند و خدمات ارائه شده توسط بیمه تکمیلی فعلی رضایت‌بخش نیست.