کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران معدن سنگ آهن خواف

جمعی از کارگران پیمانکاری معدن سنگ آهن خواف روز شنبه 20 آبان ماه در جریان برگزاری تجمعی نسبت به عقد قراردادهای موقت سه ماهه در این واحد معدنی که باعث شده امنیت شغلی آن‌ها با تهدید مواجه شود،اعتراض کردند.

تعدادی از کارگران معدن سنگ آهن خواف گفتند:طی سالهای گذشته قراردادهایشان سه ماهه شده و هر لحظه که کارفرما اراده کند،می‌تواند عذر این کارگران را بخواهد،درحالیکه بسیاری از کارگران بیش از ده سال سابقه‌ی کار دارند.قراردادهای کوتاه مدت دست کارفرما را برای اخراج و پایمال کردن حقوق کارگران بازمی‌گذارد.سه ماهه کردن قراردادها، سیاست برخی کارفرمایان است تا بدون دردسر در ادارات کار و مراجع حل اختلاف و حتی نهادهای قضایی بتوانند حق و حقوق کارگران را ضایع کنند.به گفته این کارگران، در معادن خواف چندین پیمانکار طرف قرارداد با شرکت اصلی فعالیت دارند که بعد از اتمام قرارداد خود بدون تسویه حساب با کارگران تغییر کرده یا به معادن دیگر منتقل می‌شوند.