کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران قند ممسنی

نارضایتی کارگران قند ممسنی

کارگران کارخانه تعطیل شده قند ممسنی روز پنجشنبه ۴ خرداد در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود دست به تجمع زدند.

از قرار معلوم، با گذشت بیش از پنج سال از تعطیل شدن کارخانه قند ممسنی، حدود ۷۰ کارگر این واحد همچنان در انتظار پرداخت مطالبات مزدی خود هستند. این کارگران از زمان تعطیلی محل کارشان یعنی از سال ۹۵ برای پیگیری معوقات مزدی خود چند نوبت تجمع اعتراضی برپا کرده بودند، اما تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است.