کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران فولاد قزوین

تعدادی از کارگران کارخانه فولاد قزوین روز سه‌شنبه ۱۷بهمن ماه با برپایی تجمعی خواستار رسیدگی به وضعیت کیفیت غذای این واحد تولیدی شدند.

به گفته کارگرانِ کارخانه فولاد قزوین که حدود ۲۰۰ نفر می باشند، برخی از خوراک‌ها همانند برنج که به عنوان وعده غذایی اصلی در میان این کارگران توزیع می‌شود؛ کیفیت نداشته و صرفا به خاطر صرفه اقتصادی پخت می‌شوند. کارگران فولاد قزوین می‌گویند: این مشکل برای کارگران کارخانه فولاد «آرمان شفق» که تحت مسئولیت کارفرمای «فولاد قزوین» مدیریت می‌شود نیز وجود دارد.