کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران فضای سبز شهرداری شهرکرد

جمعی از کارگران فضای سبز شهرداری شهرکرد روز یکشنبه 30 آبان ماه در اعتراض به عدم پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه خود در مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران متعرض در این خصوص می گوید،  شرکت خدمات شهری به تعهدات خود در خصوص پرداخت کلیه معوقات مزدی کارگران عمل نکرده و نارضایتی‌هایی را برای پاکبانان ایجاد کرده است. وی با اشاره به پرداخت حقوق فروردین‌ماه پاکبانان بر اساس شاخص سال گذشته، افزود: شرکت خدماتی زیر مجموعه شهرداری باید معوقات و مابه‌ التفاوت حقوق پاکبانان را در سریع‌ترین زمان ممکن به حساب پاکبانان واریز کند در غیر اینصورت کارگران دست به اعتصاب خواهند زد.