کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران شهرداری یاسوج

شماری از کارگران شهرداری یاسوج  روز یکشنبه 30 بهمن ماه در اعتراض به عدم دریافت دستمزدهای معوقه خود در مقابل ساختمان استانداری کهگیلویه و بویراحمد دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران در این خصوص گفته است، بسیاری از این کارگران که دارای بیش از 20 سال سابقه کار در شهرداری یاسوج هستند هنوز با قراردادهای موقت مشغول به کارند و پیمانکاران از تبدیل قراردهای آنها به رسمی خودداری می ورزند. این درحالی است که هرکدام از این کارگران دارای بیش از 8 ماه دستمزد و سایر مطالبات معوقه می باشند.