کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران شهرداری یاسوج

کارگران شهرداری یاسوج روز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه در اعتراض به معوقات مزدی پنج الی شش ماهه خود دست به تجمع زدند.

کارگران می‌گویند:همه مسئولان از وضعیت کارگران و مشکلات مالی شهرداری یاسوج باخبرند و می‌دانند که شهرداری امکان دریافت طلب‌های معوقه خود را بابت عوارض از برخی نهادهای دولتی و خصوصی و حتی برخی اشخاص حقیقی ندارد.بنابراین باید کمک کنند این مطالبات هرچه سریعتر پرداخت شود.کارگران شهرداری یاسوج خواستار آن هستند تا مدیریت شهر در مقام کارفرمای اصلی چاره‌ای برای تامین منابع مالی شهرداری و پرداخت دستمزد نیروی کار شهرداری بیندیشد.