کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران شهرداری گیلان

جمعی از کارگران شرکتی شهرداری گیلان، روز دوشنبه 3 بهمن ماه در اعتراض به اعدم رسیدگی به مطالبات معوقه خود دست به تجمع زدند.

این کارگران با بیان اینکه “طی بخشنامه‌ ای بعد از قبولی در امتحان آزمون استخدامی، مشمول تبدیل وضعیت شده‌ اند” افزودند: “آنها ۷۰ نفر از کارگران شرکتی شهرداری هستند که براساس بخشنامه وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ ها باید از نیروی شرکتی به قرارداد مستقیم تبدیل وضعیت شوند اما تابحال حکم آنها صادر نشده است.” به گفته‌ی آن‌ها، به دلیلِ رأیی که شهریور ماه از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در پیِ شکایتِ یکی از شاکیان بخش خصوصی صادر شده، از تبدیل وضعیتِ کارگران جلوگیری می‌شود.