کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران شهرداری نیشابور

کارگران شهرداری نیشابور روز دوشنبه ۲۲ فروردین ماه نسبت به مشخص نبودن وضعیت استخدامی خود اعتراض کردند.

این کارگران خواهان تبدیل وضعیت خود از شرکتی به قرارداد مستقیم می‌باشند. پیش از این مسئولین دولتی به آنها وعده تبدیل وضعیت استخدامی را داده بودند. در حال حاضر شهرداری از دادن پاسخ مشخص به تغییر وضعیت خودداری می‌کند. علاوه بر این نزدیک به ۱۰۰ نفر از کارگران شهرداری نیشابور مشمول طرح تبدیل وضعیت می‌باشند. اما با وجود اینکه کارگران مشمول این طرح، اسناد مورد نیاز خود را به شهرداری ارائه داده‌اند؛ اما شهرداری هیچ اقدامی در این رابطه انجام نمی‌دهد.

پست های مرتبط این دسته

تجمع اعتراضی کارگران معدن فاریاب منوجان

komalah

ادامه اعتراض کارگران شرکت داروگر

komalah

استمرار تجمع کارگران شهرداری هويزه

komalah

تجمع اهالی منطقه کرکج

komalah

کشته و زخمی شدن پنج کارگر در شهرهای مختلف

komalah

اجرای حکم اعدام ۱۰ زندانی در زندان رجایی شهر کرج

komalah