کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران شهرداری نیشابور

کارگران شهرداری نیشابور روز دوشنبه ۲۲ فروردین ماه نسبت به مشخص نبودن وضعیت استخدامی خود اعتراض کردند.

این کارگران خواهان تبدیل وضعیت خود از شرکتی به قرارداد مستقیم می‌باشند. پیش از این مسئولین دولتی به آنها وعده تبدیل وضعیت استخدامی را داده بودند. در حال حاضر شهرداری از دادن پاسخ مشخص به تغییر وضعیت خودداری می‌کند. علاوه بر این نزدیک به ۱۰۰ نفر از کارگران شهرداری نیشابور مشمول طرح تبدیل وضعیت می‌باشند. اما با وجود اینکه کارگران مشمول این طرح، اسناد مورد نیاز خود را به شهرداری ارائه داده‌اند؛ اما شهرداری هیچ اقدامی در این رابطه انجام نمی‌دهد.

پست های مرتبط این دسته

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

-

تجمع اعتراضی کاسبکاران در چند شهر ایران

-

برگذاری مراسم چهلم سه تن از جان باختگان اعترضات جاری در شهر های مختلف

-

اعدام سه زندانی بلوچ در زندان زاهدان

-

بازداشت 11 هزار تبعه خارجی در مرز های سیستان و بلوچستان

-

بازتاب گسترده اعدام “محسن شکاری” در جامعه جهانی

-