کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران شهرداری شوش

کارگران شهرداری شوش روز چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه در اعتراض به سه ماه دستمزد پرداخت نشده خود، در مقابل ساختمان شهرداری دست به تجمع زدند.

به‌صورت مشخص حدود ۳۰۰ کارگر تحت مسئولیت پیمانکاران مختلف با ۱۷ تا ۱۸ سال سابقه کار در شهرداری مشغول کارند که در مجموع سه ماه از مطالبات خود را از کارفرما دریافت نکرده‌اند.این کارگران می گویند در آخرین اعتراضاتمان، مسئولان شهری وعده پرداخت مطالبات کارگران را در روز‌های آینده دادند اما هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است. کارگران شهرداری شوش تصریح کردند: آخرین حقوقی که دریافت کرده‌ایم، مربوط به بهمن ماه سال ۱۴۰۰بوده است که شهردار آن را پایان همان ماه به حساب کارگران واریز کرد اما هنوز از پرداخت مابقی مطالبات‌مان خبری نیست. به گفته یکی از کارگران؛ علارغم پیگیری مداوم برای دریافت مطالباتشان، هنوز هیچ مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است.