کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران شهرداری شوش

کارگران بازنشسته شهرداری شوش، روز پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه، نسبت به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود دست به اعتراض زدند.

کارگران بازنشسته شهرداری شوش از ماه پایانی سال ۱۴۰۱ تاکنون معطل دریافت کامل مطالبات سنواتی خود هستند و با وجود اینکه از اسفند سال ۱۴۰۱ تاکنون از طریق قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شده‌اند، همچنان بابت مطالبات بازنشستگی خود از کارفرما طلبکارند. یکی از کارگران می گوید: رقم حق سنوات پایان خدمت‌ با توجه به میزان سوابق کاری از ۱۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان متغیر است اما تا این لحظه هنوز با آنان به صورت کامل تسویه حساب نشده است، و کسی هم پاسخگو نیست.