کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران شهرداری سی سخت در یاسوج

روز پنجشنبه 5 بهمن ماه،جمعی از کارگران شهرداری سی سخت در اعتراض به مشکلات معیشتی و نابسامانی شرایط اقتصادی اقدام به برگزاری تجمع کردند.

از قرار معلوم حدود 80 نفر از کارگران در مجموعه شهرداری سی سخت مشغول کارند که از این تعداد حدود 5 نفر در بخش خدمات و 7 نفر هم در بخش فضای سبزفعالیت دارند.سالهاست کارگران بخش خدمات و فضای سبز شهرداری با همین تعداد کم با حداقل حقوق دریافتی مشغول به کار هستند.گفتنی است که پیش از این نیز مشکلات مدیریتی و نداشتن منابع مالی کافی در شهرداری باعث شده بود حدود 16 ماه حقوق و شش ماه حق بیمه کارگران به تعویق بیفتد.