کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

نارضایتی کارگران شهرداری سنندج

نارضایتی کارگران شهرداری سنندج1

برپایه گزارش دریافتی، گروهی از کارگران شهرداری سنندج در استان کردستان برای استفاده از مزایای بیمه درمانی سازمان تامین اجتماعی همچنان با مشکل مواجه هستند.

یکی از کارگران در این خصوص اظهار داشت: با وجود رسانه‌ای شدن مشکلات بیمه‌ای کارگران شهرداری سنندج در استان کردستان، هنوز هیچ نهادی به مشکلات آنها رسیدگی نکرده است.این کارگر در تشریح مشکلات بیمه‌ای خود و همکارانش افزود: اداره تامین اجتماعی به دلیل بدهی‌های مالی شهرداری سنندج به تامین اجتماعی چند ماه است از تمدید اعتبار بیمه درمانی کارگران خودداری می‌کند. او با بیان اینکه این اقدام اداره تامین اجتماعی شهر سنندج خلاف قانون است چراکه این کارگران سالهاست به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت می‌کنند، در ادامه افزود: در حال حاضر مشکلات بیمه‌ای ناشی از عدم تمدید اعتبار درمانی حدود ۲ هزار کارگر و خانواده‌هایشان به مشکلات معیشتی آنان افزوده است.