کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

نارضایتی کارگران شهرداری رودبار

کارگران شهرداری رودبار در استان گیلان روز دوشنبه 29 شهریور ماه با برپایی تجمعی خواستار دریافت بخشی از مطالبات معوقه برای تامین خرج و مخارج مربوط به شروع سال تحصیلی فرزندان خود شدند.

از قرار معلوم حدود ۷۰ کارگری که در شهرداری رودبار و سازمان‌های وابسته به آن به صورت رسمی، قراردادی و پیمانی مشغول کار هستند، از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند. در عین حال چندین سال سنوات و مانده مرخصی این کارگران نیز پرداخت نشده است. این کارگران که جزو کارگران قدیمی شهرداری محسوب می‌شوند به مشکلات مالی موجود اعتراض کرده و می گویند: دستمزد فروردین ماه خود را با چهارماه تاخیر حدود یک ماه پیش دریافت کرده‌اند و از آن پس دریافتی دیگری نداشته‌اند.

پست های مرتبط این دسته

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

komalah

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

komalah

کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه قدس در تهران

komalah

برگی از تأریخ تقدیم به: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران.

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

komalah

افزایش تلفات طوفان شن در عراق

komalah