کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران شهرداری خرمشهر

کارگران شهرداری خرمشهر  روز سه شنبه 31خرداد ماه با برپایی تجمعی نسبت به پرداخت علی‌الحساب حقوق خود از سوی شهرداری اعتراض کردند.

این کارگران که در حال حاضر دارای 17 ماه دستمزد معوقه می باشند می گویند، بعد از ماه‌ها انتظار برای دریافت حقوق، چندی پیش شهرداری خرمشهر مبالغ کمی را به حساب کارگران به عنوان علی‌الحساب حقوق اردیبهشت واریز کرده است. آنها می گویند علاوه بر 17 ماه دستمزد معوقه، چندین ماه است که بیمه کارگران نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش های انقلابی مردم  در برخی از شهر های ایران

-

انتشار بیانیه بیش از 60 شاعر و نویسنده 

-

انتشار بیانیه بیش از 200 سینماگر

-

مسمومیت دسته‌جمعی دانشجویان

-

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-