کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران شهرداری خاش

تعدادی از کارگران مجموعه شهرداری خاش روز سه شنبه 27 دیماه در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق خود از سوی کارفرما تجمع کردند.

کارگران شهرداری خاش در استان سیستان و بلوچستان با اشاره به تاخیر دو ماهه در پرداخت حقوق خود اعلام کردند، کارگران شاغل در مجموعه شهرداری خاش تقریبا هر ماه حقوق خود را با تاخیر دو تا سه ماهه دریافت می‌کنند. آن‌ها با بیان اینکه تاخیر در پرداخت حقوق، کارگران شهرداری خاش را به تنگنا کشانده است، افزودند: کارگران شهرداری خاش حقوق ماه‌های آذر و دی ماه خود را طلبکارند. عیدی این کارگران نیز در سه، تا چهار سال گذشته همانند کارکنان دولت پرداخت شده و پرداخت حق بیمه آن‌ها هر چند ماه یکبار با مشکل همراه بوده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-