کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران شهرداری خاش

تعدادی از کارگران مجموعه شهرداری خاش روز سه شنبه 27 دیماه در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق خود از سوی کارفرما تجمع کردند.

کارگران شهرداری خاش در استان سیستان و بلوچستان با اشاره به تاخیر دو ماهه در پرداخت حقوق خود اعلام کردند، کارگران شاغل در مجموعه شهرداری خاش تقریبا هر ماه حقوق خود را با تاخیر دو تا سه ماهه دریافت می‌کنند. آن‌ها با بیان اینکه تاخیر در پرداخت حقوق، کارگران شهرداری خاش را به تنگنا کشانده است، افزودند: کارگران شهرداری خاش حقوق ماه‌های آذر و دی ماه خود را طلبکارند. عیدی این کارگران نیز در سه، تا چهار سال گذشته همانند کارکنان دولت پرداخت شده و پرداخت حق بیمه آن‌ها هر چند ماه یکبار با مشکل همراه بوده است.