کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران شهرداری ایرانشهر

کارگران شهرداری ایرانشهر روز چهارشنبه ۴ اسفند ماه، با برپایی تجمعی نسبت به پرداخت نشدن دستمزد و عیدی خود اعتراض کردند.

این کارگران که نزدیک به ۶۰۰ نفر می‌باشند، به صورت قرارداد مستقیم با شهرداری مشغول به کار هستند. شهرداری در رابطه با پرداخت دستمزد آنها، پاسخ مشخصی نمی‌دهد.  یکی از کارگران با اشاره به وضعیت بد معیشتی همکارانش می‌گوید: «بیش از چهار ماه است که دستمزدهای آنها پرداخت نشده و ۱۴ سال است به کارگران هیچ عیدی پرداخت نکرده‌اند.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-