کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران شرکت فولاد پارس هفت تپه

به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه،روز چهارشنبه 13 دی ماه،جمعی از کارگران شرکت فولاد پارس هفت تپه در مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان شوش دست به تجمع زدند.

این کارگران پیشتر نیز در اعتراض به وضعیت قرارداد،واریز نکردن سنوات بیمه کارگران، عدم پرداخت به موقع و پایین بودن دستمزدها اعتراض کرده اما مقامات و مسئولان هیچ اقدامی نسبت به اجرای مطالباتشان انجام نداده بودند.پرسنل و کارکنان شرکت فولاد همچنین نسبت به تاخیر در پرداخت بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی که باعث اختلال در استفاده از بیمه در مراکز درمانی و بهداشتی می‌شود،معترض هستند.این معترضان خواهان رسیدگی مسئولان به مطالبات و پرداخت معوقات دستمزد و پاداش شده‌اند.