کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران شرکت ابرستاره آذربایجان

گروهی از کارگران کارخانه تعطیل شده ابرستاره آذربایجان روز دوشنبه ۲۳ مرداد ماه با خواست بازگشایی کارخانه دست به تجمع زدند.

به گفته یکی از کارگران شرکت کننده در تجمع، این کارخانه با بیش از ۲۰۰ کارگر از زمستان ۱۴۰۱ به مدت بیش از شش ماه تعطیل است. گفتنی است مشکلی که موجب بسته شدن این واحد شده، شکایت مالک سابق کارخانه از مالکین جدید آن است. مطالبه کارگران این کارخانه، رسیدگی مقامات دولتی به این پرونده و دست‌کم خارج شدن کارگران مجموعه از بلاتکلیفی و راه‌اندازی دوباره تولید است.