کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران شرکتی فرودگاه مهرآباد

کارگران شرکتی فرودگاه مهرآباد تهران روز دوشنبه 8 اسفند ماه در اعتراض به شرایط نامناسب شغلی خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران می‌گویند: بخشی از آنها حتی قرارداد مکتوب با پیمانکار ندارند و فرودگاه فقط با پیمانکار قرارداد بسته است که جزئیات آن را کارگران نمی دانند. این کارگران که نسبت به فقدان امنیت شغلی خود اعتراض دارند، می‌گویند: با حداقل حقوق زندگی می‌کنند که به هیچ وجه امورات آنها نمی‌گذرد؛ با این حال، فشار کار زیاد است و بار اخراج احتمالی نیز بر روان کارگران بسیار سنگینی می‌کند. یکی دیگر از اعتراضات این کارگران به سفته گرفتن توسط پیمانکار برمی‌گردد؛ پیمانکار از کارگران سفته‌های بیست تا پنجاه میلیون تومانی مطالبه می‌کند تا کارگران بتوانند در فرودگاه کار کنند. آنها می‌گویند: رفتاری که با آنها می‌شود، خلاف مقررات قانونی‌ست اما نظارتی وجود ندارد.