کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران شاغل در شهرداری زاهدان

 

کارگران شاغل در شهرداری زاهدان روز شنبه 13 اسفند ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود دست به تجمع زدند.

از قرار معلوم کارگران خدماتی و رانندگان شهرداری منطقه ۵ زاهدان، ماهانه مبلغی در حدود سه تا شش میلیون تومان حقوق دریافت می‌ کنند که این رقم با توجه به افزایش روزانه قیمت بسیاری از اقلام مصرفی و غذایی بسیار ناچیز است. کارگران می گویند: “جدا از همه مشکلات همین حداقل دستمزد با تاخیر چند ماهه پرداخت می‌شود. دریافتی کارگران و کارکنان ساده شاغل در شهرداری در حدی است که مشکلات معیشتی زیادی برای آنان ایجاد کرده است.”