کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران ساختمانی در استان قم

بیش از چهار هزار کارگر ساختمانی در استان قم که فاقد بیمه هستند، روز چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه، نسبت به پاسخگو نبودن مسئولان و شرایط معیشتی خود دست به اعتراض زدند.

به گفته کارگران: حدود چهار سال است که هیچ کارگر ساختمانی در استان قم بیمه نشده است در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند. با شرایط موجود اکثر کارگران انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند. همچنین کارگران افزودند، اگر دستمزد براساس محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باشد، بسیاری از مشکلات جامعه کارگران برطرف می‌شود و در ایجاد انگیزه برای حضور در کارخانه‌ها موثر خواهد بود.