کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران روغن جهان زنجان

صبح روز سه شنبه 1 شهریور ماه تعدادی از کارگران کارخانه “روغن نباتی جهان” زنجان، به‌ ممانعت از حضورشان در کارخانه اعتراض کردند.

یکی از کارگران در این خصوص گفته است: مدیران کارخانه به بهانه کمبود منابع مالی از ورود حدود ۶۰ نفر از مجموع ۸۵ کارگر کارخانه به محل کارشان جلوگیری کردند. او با بیان اینکه میانگین سوابق فعالیت بعضی از کارگران بیکار شده به ۱۵سال می‌رسد، اظهار کرد: در حالی با اتمام قرارداد یک ماهه اخراج شده‌اند که علارغم مطالبات چهارماهه سال جاری، هنوز موفق به دریافت مطالبات قدیمی سالهای ۹۳ تا ۹۷ خود نشده‌اند.  به گفته این کارگر، کارفرما اعتنایی به درخواست کارگران برای بازگشت به کار ندارد و می‌گوید برای کاهش هزینه‌های کارخانه ناچار به تعدیل این تعداد نیروی شده است.

پست های مرتبط این دسته

استمرار اعتراضات شبانه در شهرهای مختلف

-

تداوم حضور انقلابی مردم در خیابانهای شهرهای مختلف

-

بازداشت‌های گسترده و یورش نیروهای رژیم به منازل مردم در آبدانان

-

افزایش محدودیت‌ها با طرح حجاب و زیست عفیفانه

-

ادامه خیزش انقلابی در شهرهای مختلف

-

تداوم تظاهرات اعتراضی مردم در آبدانان

-