کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

نارضایتی کارگران راه‌آهن شهرهای مختلف

جمعی از کارگران راه آهن شهرهای مختلف کشور روز دوشنبه ۲۲ شهریور ماه  نسبت به شرایط سخت کار بدون طبقه‌بندی و با دستمزد حداقلی اعتراض کردند.

از قرار معلوم این کارگران به شرایطی که توسط پیمانکاران برای کار آن‌ها تعیین شده، معترضند و خواستار نظارت شرکت راه‌آهن به عنوان کارفرمای مادر بر عملکرد پیمانکاران هستند. به گفته یکی از معترضان کارگران تهدید به اخراج شده اند و شماری از آنها مجبورند برای تامین معاش خانواده‌های خود به شرایط تعیین شده از سوی پیمانکاران تن بدهند.

پست های مرتبط این دسته

اخطار سازمان ملل متحد نسبت به اعدام معترضان توسط رژیم ایران

-

حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران

-

تداوم اعتراضات مردمی ایران علیه رژیم

-

گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان زندان اوین

-

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

-

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

-