کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران حفاری ارکان ثالث شاغل در دکل های نفتی اهواز

شماری از کارگران حفاری ارکان ثالث شرکت ملی حفاری شاغل در دکل های نفتی،روز چهارشنبه 18 بهمن ماه در اعتراض به ظلم و بی‌عدالتی پیمانکاران در قبال این کارگران به اعتصابات و اعتراضات پیوستند.

در این تجمع،جمعی از کارگران شاغل در دکل های نفتی نسبت به عدم تحقق وعده های پوشالی دولت درخصوص حذف پیمانکار نیروی انسانی اعتراض کردند و خواستار عملی شدن وعده‌های داده شده از جانب مقامات وزارت نفت نسبت به خواسته‌ها و مطالبات آنها در جهت بهتر شدن شرایط کار و معیشت خود شدند.کارکنان پیمانکاری شاغل در مناطق عملیاتی نفت که به علت حضور در محیط کار امکان شرکت در این تجمع را نداشتند نیز با ارسال دست نوشته‌هایی ضمن حمایت از همکاران خود خواستار حذف پیمانکار نیروی انسانی شدند.