کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران بلیط فروش مترو تهران

جمعی از کارگران پیمانکاری بخش فروش بلیط مترو تهران روز دوشنبه 20 تیر ماه در اعتراض به بی‌قانونیِ پیمانکاران و عدم پرداخت دستمزدهایشان در محل کار خود تجمع کردند.

مهم‌ترین مشکل نیروهای پیمانکاری بخش فروش بلیط مترو اجبار به انجام اضافه‌کار بدون دریافتِ دستمزد است. به گفته‌ی معترضان، شماری از آنها مجبورند بعد از پایان کار روزانه به بانک بروند و پولهای نقدِ باجه را وارد حساب شخصی و بعد وارد حساب شرکت کنند. این پروسه هر روز دو ساعت طول می‌کشد. انجام این کار جزو وظایف آنها نیست و برای این دو ساعت کار اضافی، حقوقی دریافت نمی‌کنند. آنها همچنین می گویند، پولی بابت تعطیل کاری و نوبت کاری نمی گیرند، هر دو سه ماه یکبار به آنها فیش حقوقی می‌دهند و اگر پولی از حقوق ماهانه‌شان کم شود، نمی‌دانند این پول برای چه کم شده و کسی پاسخگو نیست. علاوه بر این پیمانکار از ابتدای سال پایه سنواتی آنها را صفر کرده است درحالیکه بسیاری از نیروها بالای ۸ سال سابقه‌ی کار دارند.  کارگران معترض خواستار تصویبِ طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس هستند و می خواهند که این طرح مشمول حال آن‌ها نیز بشود.