کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران ابنیه فنی قم

تعدادی از کارگران ابنیه فنی راه‌آهن قم روز دوشنبه 5 دیماه در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق خود از سوی پیمانکار  دست به تجمع زدند.

این کارگران می‌گویند: کارگران شاغل در خطوط راه‌آهن «ناحیه قم» تقریبا هر ماه حقوق خود را با تاخیر دو ماهه دریافت می‌کنند. آن‌ها با بیان اینکه تاخیر در پرداخت حقوق، کارگران ابنیه فنی قم را به تنگنا کشانده است، افزودند: با حضور پیمانکار در بخش‌های مختلف راه آهن، کارگران علاوه بر دریافت حداقل حقوق از بسیاری از مزایای قانونی، عرفی و مناسبتی هم محروم شده‌اند. این کارگران همچنین  با بیان اینکه در پایان هر ماه درآمد پایدار ندارند، افزودند: در عین حال از ثبات شغلی برخوردار نیستند و امنیت شغلی‌شان در خطر است.