کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارگران ابنیه فنی‌شمال۲

گروهی از کارگران منابع خطوط ابنیه فنی راه آهن شمال دو روز شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه‌اشان دست به تجمع زدند.

از قرار معلوم، کارگران ابنیه فنی راه آهن ناحیه شمال دو که در محور ریلی رشت، قزوین، ابیک، زیاران، کوهین، کوهندژ مشغول کارند، خواستار تغییر پیمانکار و اصلاح برخی مفاد قرارداد کار جهت تامین امنیت شغلی و معیشتی خود می باشند. در عین حال، کارگران خواستار پرداخت به موقع مطالبات مزدی خود به همراه مزایای اضافه کاری و تعطیل کاری هستند.