کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارکنان مخابرات ارومیه

شماری از کارکنان مخابرات ارومیه  روز یکشنبه  23 مرداد ماه در مقابل ساختمان این شرکت اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته معترضان علاوه بر عدم پرداخت چندین ماه دستمزد، مدیریت شرکت 7 ماه است که حق بیمه آنها را نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده و همین موضوع باعث شده شماری از آنان در تمدید دفترچه های بیمه خود دچار مشکل شوند. علاوه بر این،کارگران خواستار تامین امنیت شغلی خود نیز می باشند. یکی از معترضان می گوید در پی هر تجمع و اعتراضی برای دستیبابی به ابتدایی ترین حقوق هایشان از سوی مدیریت تهدید به اخراج و پرونده سازی می شوند.