کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی کارمندان و هیات علمی دانشگاه‌های آزاد شهرهای مختلف

جمعی از کارمندان و هیات علمی دانشگاه‌های آزاد شهرهای دزفول، شوشتر، قزوین، کرمانشاه و… در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و اجرا نشدن همسا‌ن سازی، در محوطه دانشگاه های خود دست به تجمع زدند.

معترضان به پرداخت نشدن حقوق و کاهش ماهیانه حقوقهای خود اعتراض دارند. همسان‌سازی حقوق خواسته مشترک همه کارمندان و هیات علمی دانشگاه‌های آزاد عنوان شده است. شرکت کنندگان در این تجمعات همچنین خواهان پرداخت حقوق‌های عقب افتاده و خودداری از کاهش درصدی از حقوق ماهیانه به بهانه‌های مختلف شدند. به گفته کارمندان و هیات علمی معترض، هر ماه پول بیمه تکمیلی از حساب کارمندان کسر می‌شود. اما به حساب بیمه واریز نمی‌شود و همین باعث شده تا کارمندان نتوانند از بیمه تکمیلی‌شان به‌درستی استفاده کنند.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-