کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی پرستاران و کادر درمان در یاسوج

روز دوشنبه 20 فروردین ماه جمعی از پرستاران در یاسوج در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل بیمارستان رجایی این شهر،دست به تجمع زدند.

این پرستاران با برگزاری تجمع ضمن اعتراض از عدم پرداخت معوقات یک ساله خود خواستار اجرای قانون تعرفه با ضریب سه و حذف اضافه کار اجباری شدند.فعالیت نیروهای چارت بیمارستان در بخش‌ های ستادی و پر شدن این چارت‌ها بدون بازدهی در سطح عملیاتی از دیگر موارد اعتراض پرستاران در یاسوج بود.گفتنی است که برخی از پرستاران هفت ماه کارانه و یک سال تعرفه شان پرداخت نشده است.اعتراضات معیشتی و صنفی کادر درمان و به ویژه پرستاران در حالی ادامه دارد که مقام های نظام پرستاری در ایران وضعیت مهاجرت پرستاران از کشور را در مرز بحران توصیف کرده و نسبت به عواقب کمبود پرستار و نارضایتی شغلی بیش از ۹۰ درصد از پرستاران در کشور هشدار داده‌اند.