کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی پرستاران و کادر درمان در قزوین

روز پنجشنبه ۳۱ فروردین ماه،جمعی از پرستاران بيمارستان رجایی قزوین در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و نامشخص بودن تعرفه گذاری پرستاری دست به برپایی تجمع زدند.

باتوجه به وضعیت نابسامان معیشتی،نامشخص بودن وضعیت شغلی پرستاران،فشار سنگین کاری و اضافه کاریهای اجباری،سطح پایین بهداشت در بیمارستان ها،اخراج ها و بلاتکلیف بودن وضع استخدامی پرستاران،سطح نازل حقوق و تخلف دولت در پرداخت تعرفه پرستاری در طی این مدت پرستاران برای چندمین روز متوالی در شهرهای مختلف اعتراضاتی برگزار کردند