کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی پرستاران و کادر درمان در شهرهای مختلف

روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه،جمعی از پرستاران و کادر درمان چندین شهر،در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود مقابل اداره استانداری این شهرها تجمع کردند.

شمار زیادی از کارکنان و پرستاران قزوین،لرستان و قم در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی،نامشخص بودن وضعیت شغلی خود،سطح نازل حقوق و در اعتراض به تخلف دولت در پرداخت تعرفه پرستاری با در دست داشتن پلاکاردها و سردادن شعارهای اعتراضی خواستار افزایش تعرفه خدمات پرستاری شدند.