کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی پرستاران و کادر درمان در اهواز

روز جمعه 24 فروردین ماه جمعی از پرستاران در اهواز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل بیمارستان بقایی 2 این شهر،دست به تجمع زدند.

این پرستاران با برگزاری تجمع ضمن اعتراض یه عدم پرداخت معوقات یک ساله خود، خواستار اجرای قانون تعرفه با ضریب سه و حذف اضافه کار اجباری شدند.فعالیت نیروهای چارت بیمارستان در بخش‌ های ستادی و پر شدن این چارت‌ها بدون بازدهی در سطح عملیاتی از دیگر موارد اعتراض پرستاران در اهواز بود.گفتنی است که برخی از پرستاران هفت ماه کارانه و یک سال تعرفه شان پرداخت نشده است.