کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی پرستاران و کادر درمان بیمارستان های مشهد

روز شنبه 12 اسفندماه،گزارشات منتشرشده از تنظیم طوماری توسط پرستاران بیمارستان‌های دولتی مشهد در اعتراض به اضافه کار اجباری و حق‌الزحمه‌ی ناچیز آن خبر دادند.

از قرار معلوم این پرستاران به همراه جمعی از نیروهای فوریت‌‌های پزشکی حضوراً به دیوان عدالت مراجعه کرده و نسبت به اجرا نشدن آرای قبلی دیوان در مورد اضافه کار اجباری پرستاران،شکایت جدید ثبت می نمایند.به گفته آن‌ها،بیمارستان‌ها آرای اخیر دیوان عدالت را اجرا نمی‌کنند و همچنان اضافه‌کار اجباری در مراکز درمانی دولتی کشور برقرار است.لازم به یادآوری است که در ماه‌های گذشته پرستاران و کادر درمان در بیمارستان‌های چندین شهر دیگر ایران در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود بارها دست به تجمع و اعتصاب زده بودند.