کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی پرستاران و پرسنل اورژانس 115 مشهد

روز شنبه نوزدهم فروردین ماه ۱۴۰۲، جمعی از پرستاران و پرسنل اورژانس ۱۱۵ مشهد، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع زدند.

پرستاران معترض با تجمع در مقابل استانداری خراسان رضوی و سردادن شعارهای  اعتراضی از جمله  «۱۱۵ خوابیده، تعرفه‌ای ندیده» اعتراض خود را به تعرفه دستمزدها اعلام کردند.لازم به یادآوری است که در ماه‌های گذشته پرستاران و کادر درمان در بیمارستان‌های چندین شهر دیگر ایران در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود بارها دست به تجمع و اعتصاب زده بودند.