کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

گروهی از پرستاران شرکتی شهرهای مختلف کشور روز دوشنبه 17 مردادماه با خواست تصویت طرح ساماندهی در محل کارهای خود دست به تجمع زدند.

به گفته معترضان، پرستاران در حالی که همه کار یکسانی انجام می‌دهند، اما دستمزد و مزایای آنها با هم تفاوت زیادی دارد. پیش از این دبیرکل خانه پرستار گفته بود، ۴۵ درصد پرستاران ایرانی قرارداد موقت کاری دارند. آنها با برپایی این تجمعات  می خواهند که هرچه زودتر تبدیل وضعیت شده و از حالت بلاتکلیفی خارج شوند.  این پرستاران همچنین خواستار تبدیل وضعیت خود، بدون انجام آزمون می باشند.