کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

گروهی از پرستاران شرکتی شهرهای مختلف کشور روز دوشنبه 17 مردادماه با خواست تصویت طرح ساماندهی در محل کارهای خود دست به تجمع زدند.

به گفته معترضان، پرستاران در حالی که همه کار یکسانی انجام می‌دهند، اما دستمزد و مزایای آنها با هم تفاوت زیادی دارد. پیش از این دبیرکل خانه پرستار گفته بود، ۴۵ درصد پرستاران ایرانی قرارداد موقت کاری دارند. آنها با برپایی این تجمعات  می خواهند که هرچه زودتر تبدیل وضعیت شده و از حالت بلاتکلیفی خارج شوند.  این پرستاران همچنین خواستار تبدیل وضعیت خود، بدون انجام آزمون می باشند.

پست های مرتبط این دسته

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

komalah

تجمع خانواده بازداشت‌شدگان مقابل زندان اوین

komalah

تداوم بازداشت دانشجویان معترض توسط نیروهای رژیم

komalah

افزایش شمار کشته و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر

komalah

دستور آماده‌باش از سوی شورای عالی امنیت ملی

komalah

اعتراض مردم در مراسم خاکسپاری، محسن قیصری

komalah