کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی پرستاران شاغل در سازمان تامین اجتماعی

روز یکشنبه ۸ خرداد جمعی از پرستاران شاغل در سازمان تامین اجتماعی در اعتراض به عدم اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور و بازنشستگی منطبق بر این قانون در مقابل این سازمان در تهران دست به تجمع زدند.

این پرستاران به‌ عدم امکان استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای بازنشستگی با ۲۰ سال بیمه پردازی، اعتراض دارند.  در حال حاضر پرستاران تامین اجتماعی می‌توانند به صورت زودتر از موعد و ۲۵ سال بیمه‌پردازی بازنشسته شوند اما باید مابه‌التفاوت ناشی از «سنوات ارفاقی» را بنابر دستورالعمل مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی بپردازند.  آنها از مقامات دولتی و مجلس می خواهند که هرچه سریعتر زمینه‌ی بازنشستگی زودتر از موعد آن‌ها را با استفاده از مزایای ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی را فراهم کنند تا بتوانند با ۲۰ سال سابقه کار بازنشسته شوند.