کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

جمعی از نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر روز یکشنبه 20 اسفندماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی 11 ماهه خود دست به تجمع زدند.

از قرار معلوم حدود هزار و هفتصد نفر از پرسنل شرکتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر دستکم 11 ماه است که هیچ حقوقی دریافت نکرده اند و با توجه به افزایش چندین برابری قیمت ها،عدم دریافت حقوق همه‌ آنها با مشکلات معیشتی مواجه شده اند.علاوه بر پرداخت نشدن حقوق،بیمه درمانی این کارکنان نیز با مشکل روبرو شده که هزینه خدمات درمانی را نیز به صورت آزاد و از جیب خود پرداخت می‌کنند.گفتنی است این کارکنان تاکنون چندین بار برای احقاق حقوق خود دست به تجمع زده اند اما تاکنون هیچ مسئولی این موضوع را پیگیری نکرده است.