کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی معلمان نهضت سوادآوزی سال 92 به بعد

روز چهارشنبه 22 تیر ماه، جمعی از معلمان نهضت سوادآموزی در تجمعی از رئیس مجلس شورای رژیم خواستند تا آن‌ها نیز مشمول طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت شوند.

به گفته نماینده معترضان “کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولتِ کمیسیون اجتماعی، با رأی نمایندگان تصویب و جهت پاره‌ای از اصلاحات به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده است. به همین جهت معلمان معترض با تجمع در مقابل مجلس می خواهند، آنها نیز  همانند به اصطلاح “ایثارگران نهضتی” تعیین تکلیف شوند.”

پست های مرتبط این دسته

استمرار اعتراضات شبانه در شهرهای مختلف

-

تداوم حضور انقلابی مردم در خیابانهای شهرهای مختلف

-

بازداشت‌های گسترده و یورش نیروهای رژیم به منازل مردم در آبدانان

-

افزایش محدودیت‌ها با طرح حجاب و زیست عفیفانه

-

ادامه خیزش انقلابی در شهرهای مختلف

-

تداوم تظاهرات اعتراضی مردم در آبدانان

-