کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی متقاضیان مسکن ملی کاشان

متقاضیان مسکن ملی کاشان روز چهارشنبه 2 اسفندماه با تجمع مقابل وزارت راه و شهرسازی خواستار تعیین تکلیف خانه‌های خود شدند.

به گفته یکی از معترضان،دولت وعده داده بود حداکثر با ۱۰۰میلیون واریزی و ۱۰۰ میلیون وام تا سال ۱۳۹۹ این واحدها را به متقاضیان که غالباً کارگران و بازنشستگان هستند،تحویل می‌دهد اما هم اکنون چهار سال از موعد اعلامی گذشته و هر دوره بر مبلغ میزان پرداختی این واحد‌ها اضافه می‌کنند.هزاران نفر متقاضی مسکن ملی هستند که در آخرین مرحله مسئولان شهرسازی اعلام کردند:متقاضیان باید ۴۰۰ میلیون پرداختی داشته باشند،در عین حال اخیرا نیز ۵۵ میلیون تومان دیگر درخواست کرده‌اند.گفتنی است این متقاضیان خواستار تثبیت قیمت، تسریع در پرداخت وام و تسریع در ساخت خانه‌های خود هستند.