کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

نارضایتی متقاضیان مسکن ملی استان مرکزی

نارضایتی متقاضیان مسکن ملی استان مرکزی

متقاضیان مسکن ملی استان مرکزی روز شنبه 26 خردادماه، با تجمع مقابل وزارت راه و شهرسازی خواستار تعیین تکلیف خانه‌های خود شدند.

به گفته یکی از معترضان،دولت وعده داده بود با 100 میلیون واریزی و 100 میلیون وام تا سال 1399 این واحدها را به متقاضیانی که غالباً کارگران و بازنشستگان هستند،تحویل می‌دهد اما هم اکنون چهار سال از موعد اعلامی گذشته و هر دوره بر مبلغ میزان پرداختی این واحد‌ها اضافه می‌کنند.